Jeanine Groeneweg

Jeanine Groeneweg, geboren in 1956 te Antwerpen (België).
Sinds 2004 samen met haar echtgenoot Jef Van Hove zaakvoerder van Zonnestreel.

Als hoog sensitief kind was haar interesse in de mens zijn denkwijze, ingesteldheid en levenshouding reeds vroeg zichtbaar.
Na het succesvol afronden van haar studies heeft het vormen van een gezin, het opvoeden van haar vier kinderen een hele tijd in beslag genomen. Daar haar talenten echter niet de nodige voldoening kregen is ze zich na een tiental jaren terug op de arbeidsmarkt gaan begeven en heeft ze een succesvolle carrière opgebouwd in de zakenwereld. Hier heeft ze zich opgewerkt tot een directiefunctie waarin haar taak niet alleen het mee uitbouwen van het bedrijf was, het begeleiden – opleiden – en motiveren van personeelsleden was hierin de belangrijkste taak. De ervaringen die ze hierin heeft opgedaan zijn onbetaalbaar. Tijdens deze periode (1994) heeft ze een training gevolgd bij Dale Carnegie, buiten het behaalde Diploma heeft ze tijdens deze training twee prijzen behaald voor menselijke relatie – een prijs voor communicatie en de ereprijs.
Tijdens deze periode bleef haar fascinatie voor de “alternatieve” benaderingen van de mens haar sterk interesseren. Ze volgde dan ook verschillende workshops, cursussen en trainingen. Gedreven door haar innerlijke zoektocht behaalde ze verschillende certificaten/diploma’s o.a. Energetische anatomie, Energetisch coach, Script-As-Begeleider, Aromatherapie, Edelsteentherapeut, verschillende massageopleidingen waaronder o.a. Master in Chakra Stone Massage, gecertificeerd Herbalpad trainer bevoegd om massagetrainingen / workshops te geven in België, gecertificeerd Moorstempel trainer bevoegd om workshops / massagetrainingen te geven in België.

Sinds haar huwelijk met Jef Van Hove is alles in een stroomversnelling terecht gekomen en heeft haar carrière een metamorfose ondergaan. Gedreven door dezelfde interesses en talenten heeft ze de zakenwereld verlaten om samen een eigen zaak op te starten: “Zonnestreel”. Alle opgedane ervaringen werden in een vorm gegoten, een kinderdroom waar gemaakt. Zo werkt ze in haar praktijk met individuele sessies (coaching) en werkt ze cursussen en vakopleidingen uit met de bedoeling mensen te ondersteunen met bewustwording en zelfontplooiing. Het opleiden van Groenhove-Coachen, Chakratherapeuten en Energetische therapeuten is een levensmissie.

LINKS

Website: http://groenhovemethode.be/
Facebook: https://www.facebook.com/jeanine.groeneweg.1

Bibliografie

De Groenhove Methode

Ontdek hoe kleuren onze persoonlijkheid beïnvloeden en uitstralen.

Ontdek hoe je jezelf of andere kunt analyseren en de vele toepassingen die dit kan hebben.

Bij psychische- en emotionele problemen, bij sollicitaties, overeenkomsten die we sluiten, de kennis van kleuren kan ons helpen de juiste keuzes te maken en ons leven in een betere richting te duwen.

Meer…